LO Kommune

LO Kommune er et av LOs to karteller.


LO Kommune ble opprettet i 1997 og består av følgende forbund i kommunal sektor:

 

Fagforbundet
Fellesorganisasjonen (FO)
EL og IT Forbundet
Creo - forbundet for kunst og kultur 
Skolenes landsforbund (SL)
Norsk Sjøoffisersforbund
Fellesforbundet

 


LO Kommune har 190 327 aktive medlemmer i kommunal sektor.

Kommunalkonferansen 2020

Kommunal `20 blir avholdt 4. - 5. november 2020 på Clarion Hotel Airport, Gardermoen. 

 

Hold av datoene allerede nå!

 

Felles nettside om IA og arbeidsmiljø

Partene i kommunal sektor ønsker sammen å bistå arbeidsplassene i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Veiledninger og tips er derfor samlet på en egen nettside.

 

På nettsiden har partene lagt ut artikler om viktige temaer innenfor psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Der finnes det lenker til tips, gode verktøy og nyttige artikler om regelverk, partssamarbeid, rolleforståelse, ledelse og nærvær, helse, miljø og sikkerhet (HMS), etisk refleksjon og jobbnærvær, hvordan være i jobb med psykiske helseproblemer, stress, mobbing og trakassering, bruk av sosiale medier og risikovurdering. 

 

I tillegg er alle heftene i serien "Best sammen" samlet på nettsiden. Heftene er utarbeidet av partene i fellesskap og er nylig revidert og oppdatert. Heftet "Best sammen om å redusere sykefraværet i kommunal sektor" har fått helt nytt innhold. Tre av heftene retter seg spesielt mot sykefravær i barnehager, helse- og omsorg- og renholdssektoren. Ett hefte handler om inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne og et annet tar for seg hvordan vi kan få flere yrkesaktive år. 

 

Gå til nettside om IA og arbeidsmiljø.