LO Kommune

LO Kommune er et av LOs to karteller.


LO Kommune ble opprettet i 1997 og består av følgende forbund i kommunal sektor:

 

Fagforbundet
Fellesorganisasjonen (FO)
EL og IT Forbundet
Musikernes fellesorganisasjon (MFO)
Skolenes landsforbund (SL)

Fellesforbundet

 


LO Kommune har 181 070 aktive medlemmer i kommunal sektor.

Kommunalkonferansen

Kommunalkonferansen 2018 avholdes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen, onsdag 7. – torsdag 8. november 2018

 

Deltakelse på konferansen er gratis, men deltakerne dekker selv reise og overnatting. Program og påmelding kommer her: 

www.kommunal.no 

 

 

Vi vil gjerne ha innspill!

 

Programarbeidet for Kommunal’18 er i gang. I den sammenheng ønsker vi oss gjerne innspill på tema, innledere og andre gode ideer til årets konferanse. 

 

Er det et tema (eller flere) du synes bør tas opp på årets konferanse? Har du tips til spennende og drivende gode innledere vi burde få øynene opp for? Send oss i så fall en melding, så skal vi ta det med oss inn i programarbeidet for konferansen.

 

Tips kan sendes til Mari på e-post: mns@fagforbundet.no

Felles nettside om IA og arbeidsmiljø

Partene i kommunal sektor ønsker sammen å bistå arbeidsplassene i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Veledninger og tips er derfor samlet på en ny nettside.

 

På nettsiden har partene lagt ut artikler om viktige temaer innenfor psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Der finner en lenker til tips, gode verktøy og nyttige artikler om regelverk, partssamarbeid, rolleforståelse, ledelse og nærvær, helse, miljø og sikkerhet (HMS), etisk refleksjon og jobbnærvær, hvordan være i jobb med psykiske helseproblemer, stress, mobbing og trakassering, bruk av sosiale medier og risikovurdering. 

 

I tillegg er alle heftene i serien "Best sammen" samlet på nettsiden. Heftene er utarbeidet av partene i fellesskap og er nylig revidert og oppdatert. Heftet "Best sammen om å redusere sykefraværet i kommunal sektor" har fått helt nytt innhold. Tre av heftene retter seg spesielt mot sykefravær i barnehager, helse- og omsorg- og renholdssektoren. Ett hefte handler om inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne og et annet tar for seg hvordan vi kan få flere yrkesaktive år. 

 

Gå til ny nettside om IA og arbeidsmiljø.